President: Hwang , Hong (黃鴻)

Vice President: Liang, Wen-Lung (梁文榮)

Finance Director: Lin, Yan-Shu (林燕淑)

Secretary General: Wang ,Kuang-Cheng Andy (王光正)